• AutomotiveConsultingGroup-11

  Hvilke strukturelle endringer står bilbransjen ovenfor?

 • AutomotiveConsultingGroup-13

  Hvordan bygge kundetilfredshet og lojalitet ?

 • AutomotiveConsultingGroup12

  Er du godt rustet til å møte utfordringene


  bilbransjen står ovenfor?

 • AutomotiveConsultingGroup-6

  Hvordan svare på utfordringer


  og sikre lønnsomhet?

Bank, finans og forsikring

Bilbransjen opererer i et komplekst makroøkonomisk bilde hvor generelle faktorer har sterk påvirkning av rammebetingelsene for virksomheten. Endringer i konjunktursituasjon, skatter og avgifter, miljø, teknologisk og designmessig utvikling er forhold som er av betydning for bransjen. Bilbransjen er i stadig endring og er særskilt utsatt for endringer i rammebetingelser og regelverk.

 

Bank, finans og forsikringsnæringen er viktige produkt- og tjenesteleverandører til bilbransjen, både på distributør- og sluttkundefronten. Kunnskap om verdikjeden vil være avgjørende for å indentifisere egne konkurransefortrinn.

 

Valg av riktig samarbeidspartner innen rådgivning vil bidra til økt endringsevne og muligheter for å skape merverdier for selskapet. Automotive Consulting Group AS har en betydelig finansiell fagkunnskap i bunn og mer enn 50 års erfaring fra alle område av bilbransjen.

 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.