• AutomotiveConsultingGroup-11

  Hvilke strukturelle endringer står bilbransjen ovenfor?

 • AutomotiveConsultingGroup-13

  Hvordan bygge kundetilfredshet og lojalitet ?

 • AutomotiveConsultingGroup12

  Er du godt rustet til å møte utfordringene


  bilbransjen står ovenfor?

 • AutomotiveConsultingGroup-6

  Hvordan svare på utfordringer


  og sikre lønnsomhet?

Distributører

Alle deler av verdikjeden, fra produsent og importør til forhandler med kundekontakt, står overfor økende krav om engasjement, lojalitet og investeringer til en merkevare på den ene siden og eiernes krav om avkastning på investert kapital på den andre siden. Ikke bare må de klassiske leddene i denne verdikjeden vurdere villighet til risiko, evne til endring og inntjeningsevne, men vi ser stadig flere aktører som ønsker en del av kaka og dette igjen driver konkurranse og press på marginer.

Hva er ditt konkurransefortrinn i dette bildet?

For å fortsatt skape vekst er det viktig med innovasjon og nytenking. Nye forretningsområder må utvikles for å skape verdiøkende tjenester og mersalg. Samtidig kreves fokus på muligheter for utvikling av dagens virksomhet.  

Vi har kunnskap og praktisk erfaring fra hele bilbransjen sin verdikjede og kan tilføre din virksomhet innovative løsninger som gir vekst og gode resultater.

 • Bilprodusent/bilfabrikk
 • Bilimportør
 • Bilforhandlerkjede
 • Bilforhandler
 • Bilverksted