• AutomotiveConsultingGroup-4

  Hvilke strukturelle endringer


  står bilbransjen foran?

 • AutomotiveConsultingGroup-8

  Hvordan vil den teknologiske utviklingen


  påvirke bilbransjen?

 • AutomotiveConsultingGroup-7

  Hvordan svare på utfordringer i markedet


  og sikre lønnsomhet?

 • AutomotiveConsultingGroup-5

  Hvordan bygge kundetilfredshet


  og lojalitet?

Effektivisering

De fleste bedrifter kommer til et punkt hvor de får behov for effektiviserings - eller revitaliseringsprosesser. Konkurransesituasjon og rammebetingelser endrer seg hurtig, og alle bedrifter er til en hver tid avhengig å tilpasse seg omverden. Dette er ikke alltid like lett og årsakene kan være mange. Eksempler kan være: en kultur som har vokst frem over mange år og som kan være vanskelig å endre, en økonomisk situasjon som må endres eller manglende kompetanse på spesielle områder. 

Vi vil påstå at de aktørene som ikke har fokus på effektivisering ikke vil overleve i fremtidens varehandelsverdikjede. Lavere kostnader, kortere ledetider og større fleksibilitet må oppnås til tross for at varehandelsverdikjeden blir stadig mer kompleks. For å oppnå dette er det avgjørende å lykkes med automatisering, vekk med unødvendige manuelle prosesser. Det er også avgjørende å optimalisere hele verdikjeden, ikke kun egen men også samhandelen med leverandører og kunder.  

Med vår unike kompetanse og erfaring innen norsk bilbransje, kan vi bli en samarbeidspartner som ser situasjonen med nye øyne. Vi hjelper bedriften å kartlegge situasjonen, både interne og eksterne arbeidsbetingelser. I samarbeid med ledelsen foreslår vi nødvendige prosesser og utarbeider konkrete handlingsplaner, følger opp at disse gjennomføres samt evaluerer resultatet.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.