• AutomotiveConsultingGroup-4

  Hvilke strukturelle endringer


  står bilbransjen foran?

 • AutomotiveConsultingGroup-8

  Hvordan vil den teknologiske utviklingen


  påvirke bilbransjen?

 • AutomotiveConsultingGroup-7

  Hvordan svare på utfordringer i markedet


  og sikre lønnsomhet?

 • AutomotiveConsultingGroup-5

  Hvordan bygge kundetilfredshet


  og lojalitet?

Kjedeutvikling

Kjedeutvikling kan på det aller enkleste defineres som å finne riktig arbeids- og ansvarsfordeling mellom lokale og sentrale aktiviteter. 

Lønnsomheten i norske kjedekonsept varierer og årsakene til dette er mange. Markedet og kundene er i stadig endring, noe som krever at kjedens konsept har behov for en systematisk revisjon for å møte morgendagens konkurransesituasjon.  
Vi tror kjeder må operere forskjellige og være tilpasset sine markeder og kunder. Med andre ord vil ikke ett kjedekonsept med suksess i én bransje nødvendigvis være det beste for bilbransjen. Gjennom praktisk erfaring har vi blitt kjent med årsakene til manglende suksess, og vi kjenner virkemidlene for økt suksess.  

Kjennetegn for kjedeutvikling er:

 • En sterk/synlig bedriftskultur
 • Forutsigbar ledelse
 • Målstyring
 • Kontinuitet
 • Gjennomføringsevne
 • Lojalitet til konsepter
 • En rød tråd i kampanjer og aktiviteter
 • Tydelig arbeids- og ansvarsfordeling sentralt/lokalt
 • God planleggingskompetanse og struktur 

Du og din virksomhet har mulighet til å ta del i denne erfaringen og bli en av de som  gjør suksess. Gjennom vårt prosessarbeid vil vi kartlegge nå og ønsket sitasjon, utarbeide konkrete handlingsplaner og sikre at disse gjennomføres.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.