• AutomotiveConsultingGroup-4

  Hvilke strukturelle endringer


  står bilbransjen foran?

 • AutomotiveConsultingGroup-8

  Hvordan vil den teknologiske utviklingen


  påvirke bilbransjen?

 • AutomotiveConsultingGroup-7

  Hvordan svare på utfordringer i markedet


  og sikre lønnsomhet?

 • AutomotiveConsultingGroup-5

  Hvordan bygge kundetilfredshet


  og lojalitet?

Snuoperasjoner

Basert på vår inngående kjennskap og praktiske erfaring fra hele bilbransjens verdikjede går vi inn i bedrifter med de nødvendig ressurser og gjennomfører kraftige snuoperasjoner som skal bidra til vesentlig resultatforbedring og økt verdi for selskapets eiere.
Vi bidrar i alternative roller som pådriver, management for hire og aktivt styrearbeid for å løse en bestemt situasjon eller kritisk fase. 

Sentrale faser i en slik prosess vil omfatte:  

 • Situasjonsanalyse
 • Utvikle ny strategi
 • Definere tiltak
 • Få på plass kompetanse og ressurser
 • Gjennomføre handlingsplaner 
 • Utvikle og konsolidere organisasjonen 

Bedriften kan derved oppnå både, fleksibilitet, kontinuitet og få fart i en prosess, uten å pådra seg langsiktige forpliktelser.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.